Portfolio

Hannes de Boer heeft jarenlange ervaring met projectmanagement, advisering en coaching op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.

BeweegkriebelsCursusorganisatie Beweegkriebels

De cursus “Beweegkriebels” biedt professionals, werkzaam in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, tips en handvatten om beweegactiviteiten aan te bieden binnen de reguliere opvang voor kinderen tot 4 jaar. Deze cursus is onderdeel van de landelijke campagne Beweegkriebels van het NISB.

Projectmanagement Leefstijlproject ‘Nationaal Actieplan Sport en Bewegen’

nationaal-actieplan-sport-en-bewegenOm gezond en actief aan de samenleving te kunnen deelnemen, zijn sport en bewegen belangrijke voorwaarden. Het belang van sport en bewegen wordt ook door de rijksoverheid erkend. Daarom heeft zij het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) – een financiële impuls van het Ministerie van VWS – opgericht. NASB richt zich op de te-weinig-actieve burgers in Nederland.

Met een budget van jaarlijks budget van zo’n € 50.000,- zijn er over 3 jaar vele projecten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Voor de basisschoolkinderen worden er jaarlijks vele sportclinics georganiseerd. Ook buitenschools en in vakanties worden er activiteiten georganiseerd in samenwerking met lokale organisaties als jongerenwerk, jeugdsozen, sportverenigingen en zwembaden.

Voor de oudere doelgroep is het project Ga! opgezet. Het doel van dit project is om ouderen het aan het bewegen te krijgen. Ouderen worden uitgenodigd voor een intaken en een fittest. Vervolgens kunnen ze deelnemen aan beweeggroepen die worden begeleidt door speciaal opgeleide beweegleiders.

Cursus Etterbakken?

Hoe voorkom je lastig gedrag van jeugdige sporters?

In de praktijk blijkt dat kinderen begeleiden tijdens een training of les, niet altijd een eenvoudige taak is. Als trainer/ begeleider krijg je te maken met een diversiteit aan kinderen met verschillende achtergronden, karakters, culturen, gedragingen enzovoort. De diversiteit kan zowel op een positieve manier uitdagend zijn als op een negatieve manier gevoelens van frustratie en onmacht oproepen.

Tijdens de cursus worden praktische situaties behandeld waarin probleemgedrag van invloed is op de les/ trainingssituatie. Er wordt aandacht besteed aan herkennen van dit gedrag en uw eigen rol daarin. U krijgt handvatten om vervelende situaties te voorkomen en negatieve tendensen een positieve wending te geven, waardoor trainingen en wedstrijden weer leuk worden.