Onderwijs en welzijn

De combinatie leren en bewegen blijkt al jaren een lastig vraagstuk. Het belang van bewegen en sporten sneeuwt vaak onder bij het belang van rekenen en taal. Op het eerste gezicht logisch, omdat leren de eerste prioriteit is in het onderwijs. Minder logisch als je kijkt naar de positieve invloed die bewegen kan hebben op de fitheid, mentale weerbaarheid en het concentratievermogen van het kind. Een gezond en fit kind haalt over het algemeen betere resultaten op school. Bovendien geeft Sport en bewegen de kinderen de mogelijkheid om zich op sociaal, emotioneel vlak positief te ontwikkkelen. Tenminste, als je als school bewust en beleidsmatig investeerd in  fitte leerlingen.

Wat kan Athleta voor u betekenen?

Heel veel! Maar wat, dat hangt van uw wensen af. Athleta heeft namelijk het vermogen om uw wensen en plannen te stimuleren, te ontwikkelen of uit te voeren.

Ondersteuning

Bent u nog in de beginfase en wilt u met een projectgroep aan de slag om plannen en ideeën te bedenken? Het kan erg zinvol zijn om als directie of verantwoordelijke enige afstand te nemen in deze periode, zodat de projectgroep ongestoord en zonder rem aan de slag kan gaan. Dat is in dit stadium erg belangrijk. U kunt Athleta als deskundig en onafhankelijke partner inzetten om dit proces te stimuleren.

Beleid

Na een periode van ideevorming en voorbereiding is het van belang om de ideeën te filteren en toe te werken naar concrete en realistische acties. Betrokkenen willen hun wensen, ideeën en behoeften zoveel mogelijk terug zien. Het is nu belangrijk om zichtbaar te maken voor welke concrete acties wordt gekozen en voor welke juist niet. Het gaat om de achterliggende gedachte. Vergeet niet dat de redenenen achter genomen beslissingen belangrijk zijn om draagvlak te krijgen en te behouden. Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een dergelijk plan of wilt u dat Athleta de plannen voor u beschrijft in een beleidsplan, Athleta is u graag van dienst.

Uitvoer

Nu kunt u overgaan tot actie! Maar wie gaat die acties coördineren of zelfs uitvoeren? Athleta Projecten kan activiteiten op school voor u uitvoeren. Ook kan zij ondersteuning bieden aan collega’s die gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor de gezonde leefstijl, maar ondersteuning nodig hebben of willen.

Benieuwd naar wat Athleta Projecten voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op hannes@athleta-projecten.nl